Jablonec nad Nisou a Jelení Hora – opět spolu

Poskytovatel dotace: Euroregion Nisa
Realizace projetku: 20.04.2022 – 30.12.2022

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení návštěvnosti Jablonecka a Jelenohorska prostřednictvím aktivit přispívajících ke zlepšení dostupnosti zajímavostí a nabídek turistických atraktivit a také rozšíření nabídky a produktů cestovního ruchu. Společnou propagací kulturního a přírodního dědictví měst Jablonec nad Nisou a Jelení Hora, dojde ke zlepšení informovanosti obyvatel, tuzemských i zahraničních návštěvníků a v konečném důsledku právě i ke zvýšení návštěvnosti řešeného území a také zvýšení zájmu o návštěvu partnerského města. Cílem projektu bylo také pokračování úspěšné spolupráce mezi oběma partnery v oblasti propagace kulturního a přírodního dědictví partnerů třetí etapou projektu, což povede k prohloubení dobře fungující česko -polské spolupráci.

Výše uvedené cíle budou naplněny díky realizaci těchto aktivit:
– Realizaci třech nových prvků navigačního systému v centru města (korálková trasa, směrové dlažební kostky a informační cedule)
– Vytvoření zábavně naučné poznávací hry Questu po trase s novými prvky navigačního systému
– Společná příprava publikace o Jablonci nad Nisou a Jelení hoře
– Setkání obou partnerů

Vedoucí partner: Kultura Jablonec, p.o.
Partner projektu: Město Jelení Hora
Reg. č.: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0003142

Projekt je spolufinancovaný z Programu Přeshraniční Spolupráce Interreg V-A Česká republika-Polsko prostřednictvím Euroregionu Nisa. Finančně podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.