Rengl

Statutární město Jablonec nad Nisou

Kultura Jablonec, p.o. je příspěvková organizace zřízená a finančně podporovaná statutárním městem Jablonec nad Nisou.

www.mestojablonec.cz

Liberecký kraj

Liberecký kraj

Liberecký kraj je partnerem mnoha významných akcí, které pořádáme,
a také je finančně podporuje. Spolupracujeme i v oblasti cestovního ruchu.

www.kraj-lbc.cz

Rengl

Portál kudy z nudy.cz
– fenomén mezi portály cestovního ruchu

Primárním cílem České centrály cestovního ruchu – CzechTourism je podpora domácího cestovního ruchu. Jedním z projektů agentury CzechTourism, který pomáhá českým podnikatelům, je cestovní portál Kudyznudy.cz, který nabízí komplexní služby v oblasti cestování, ubytování a zážitkové turistiky.

www.kudyznudy.cz

Rengl

Okresní hospodářská komora

Region Jablonecko je předurčen pro rozvoj turistického ruchu, aktivního odpočinku a tím i podnikání v této oblasti. OHK je proto důležitým partnerem jak při pořádání akcí, tak při přípravách a realizaci různých různých projektů spjatých s cestovním ruchem. Více o činnosti a službách na webu

www.ohkjablonec.cz