Rengl

Statutární město Jablonec nad Nisou

Kultura Jablonec, p.o. je příspěvková organizace zřízená a finančně podporovaná statutárním městem Jablonec nad Nisou.

www.mestojablonec.cz

Rengl

RENGL, s.r.o.

RENGL, s.r.o. je největší síť venkovních plakátovacích sloupů a tabulí pokrývající Českou republiku, Slovensko a Polsko. Plakátovací plochy společnosti stojí u zastávek MHD, na sídlištích, u obchodních domů i na lázeňských promenádách. Společnost se zabývá realizací plakátovacích kampaní, tiskem a výlepem plakátů.

www.rengl.cz

Rengl

Liberecký kraj

Liberecký kraj je partnerem mnoha významných akcí, které pořádáme, a také je finančně podporuje. Spolupracujeme i v oblasti cestovního ruchu.

www.kraj-lbc.cz

Rengl

S.V.U. MÁNES

Spolek výtvarných umělců Mánes vznikl v roce 1887 a existuje dodnes. Členy spolku byli od samého počátku ti nejlepší výtvarní umělci své doby. Vždyť prvním starostou se stal Mikoláš Aleš a spolek se hned při vzniku přihlásil k odkazu Josefa Mánesa. S. V. U. Mánes je naším významným partnerem při pořádání výstav v kostele sv. Anny.

www.svumanes.cz