Tištěný přehled kulturních a sportovních akcí

Koncerty, výstavy, divadelní představení, workshopy, městské slavnosti či sportovní akce v Jablonci nad Nisou – vše přehledně na jednom místě v Kulturním a sportovním kalendáři v Jabloneckém měsíčníku! Pořádáte také akci? Dejte o ní vědět! Jablonecký měsíčník je zdarma distribuován do všech jabloneckých schránek. Dále je zdarma k dispozici v turistickém infocentru a na dalších místech.

Zdarma – stručné info o akci, pouze text

  • Akci je nutné zadat nejdéle do 9. dne předchozího měsíce na portál 365jablonec nebo zaslat na e-mail info@kulturajablonec.cz.

  • Rozsah textu pro měsíčník je: název akce, místo konání (podmínkou je Jablonec nad Nisou), datum, čas, krátký popis a webový kontakt pro více informací.

  • Uveřejnění je zdarma, může být redakčně upraveno.

  • Na uveřejnění není automaticky nárok.

  • Přednost mají městské akce, akce pro širší veřejnost a turisticky atraktivní.

Placená inzerce - grafikafototextloga dle požadavku objednatele

  • Podmínky inzerce zde

Kontakt

V případě dotazů se na nás neváhejte kdykoliv obrátit!

Radana Schaeferová
schaeferova@kulturajablonec.cz
tel: (+420) 606 270 542

Jablonecký měsíčník vydává statutární město Jablonec nad Nisou.
Adresa redakce: Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou, 46601 | Redaktor: Jiří Endler, tel.: 724 290 784, email: mesicnik@mestojablonec.cz | IČO: 00262340 | Registrace: MK ČR E 10465 | Redakční rada: Ing. Jan Macek, Ing. Jana Hamplová, Ing. Miloš Vele, Mgr. Vladimír Opatrný, MgA. Jan Picko, Jan Vrajík, David Rašín, JUDr. Marek Řeháček, Jana Fričová. Markéta Hozová, dipl. ek. | Tištěná verze Jabloneckého měsíčníku vychází 11x ročně v nákladu 21 450 kusů.