TISKOVÁ ZPRÁVA, 16. 12. 2022 v Jablonci nad Nisou

Nový jablonecký navigační systém myslí i na děti

Na sklonku roku 2022 byla v centru Jablonce dokončena testovací verze nového navigačního systému pro turisty. Nejzajímavějším prvkem jsou podle prvních ohlasů červené korálky v dlažbě pěší zóny. Dalším výrazným prvkem jsou jasně červené směrovky odkazující na památky a další důležitá místa. Navigace cílí především na pěší, kterým pomáhá nejen v orientaci, ale zároveň jim představuje architektonicky zajímavé domy, a to i hravou formou tzv. questu neboli hledačky.

Jde v podstatě o malý navigační a informační systém, resp. jeho zkušební verzi, která prověří funkčnost na malém intenzivně využívaném území. Návštěvníky provede od Domu Scheybalových v historickém jádru města, pěší zónou Komenského ulicí až k budově Nové radnice, která letos slaví 90 let od postavení.  “Nejsou to jen klasické směrovky, ale také typické jablonecké korálky zasazené přímo v dlažbě, kterých je na trase použito 120 kusů. Jednak je to nezpochybnitelný symbol Jablonce jako města skla a bižuterie a zároveň máme vyzkoušené, že jakmile si jich všimnou děti, spolehlivě je zaujmou a s radostí je následují až do cíle. Takže pro rodiny je to určitě příjemné zpestření jejich procházky. Navíc si mohou na začátku trasy vyzvednout v turistickém infocentru tzv. quest, naučně-zábavnou hledačku, a po cestě odpovídat na otázky. Odměna na konci je pak nemine,” vysvětluje Petr Vobořil, ředitel Kultury Jablonec, p.o., která trasu připravila.

Dalším prvkem navigačního systému jsou smaltované dvojtabulky přímo na domech se zajímavými informacemi z historického a architektonického hlediska (7 zastavení). Aby návštěvník domy neminul, směřují k nim speciální kostky v dlažbě se šipkou odkazující na dům na trase. U radnice a kostela sv. Anny jsou umístěné informační cedule na stojanech z cortenového plechu se siluetami památek.

Autorem projektu „Miniverze navigačního systému“ je architektonická kancelář MJÖLK s.r.o. a grafické studio Horáček z Liberce.

Realizováno v rámci projektu „Jablonec nad Nisou a Jelení Hora – opět spolu“, který je spolufinancován z Programu Přeshraniční Spolupráce Interreg V-A Česká republika-Polsko prostřednictvím Euroregionu Nisa. Finančně projekt podpořilo také statutární město Jablonec nad Nisou.

KONTAKT:
Věra Dobrovská, +420 775 585 062, dobrovska@kulturajablonec.cz
Kultura Jablonec, p.o., Jiráskova 4898/9, 466 01 Jablonec nad Nisou

Galerie