Kultura a Covid

  • Pokud se necítíte dobře, zůstaňte doma.
  • Respektujte aktuální protiepidemiologická opatření. I my je respektujeme!
  • V případě potíží se neváhejte obrátit na pořadatele, pomůže vám situaci vyřešit.
  • Kultura dokáže žít i s covidem, ale bez vaší spolupráce to nedokáže :-)
  • Aktuální mimořádná opatření vysvětlena lidskou řečí najdete na portálu Ministerstva zdravotnictví zde.