Spolupráce při prezentaci a propagaci technických památek

Poskytovatel dotace: Euroregion Nisa
Realizace projektu: 01.08.2021 – 30.06.2022

Prioritním cílem realizace projektu bylo zvýšení návštěvnosti a společná propagace kulturního a přírodního dědictví přeshraniční oblasti regionů měst Jablonec nad Nisou a Görlitz a v konečném důsledku také zlepšení informovanosti obyvatel a tuzemských i zahraničních návštěvníků o společném propagovaném území. Dále pak zintenzivnění přeshraniční spolupráce mezi partnery projektu organizací Kultura Jablonec, p.o. a společností ENO mbH z Görlitz (Entwicklungsgesellschaft Oberlausitz Niederschlesien).

V rámci realizace projektu  byla připravena a vytištěna brožura k 30ti vybraným technickým památkám převážně v okresu Jablonec nad Nisou a Gorlitz. Vybráno bylo 15 a 15 nejvýznamnější památek průmyslu a techniky na obou stranách hranice a součástí je i mapa s vyznačením objektů. Vydána byla česko-německy v nákladu 2 000 ks.  Informace o všech vybraných technických památkách naleznete také na turistických webových stránkách organizace – na www.jablonec.com a to v češtině, němčině, angličtině a polštině. Dále proběhla dvě setkání partnerů – první v říjnu 2021 v Görlitz , druhé pak v červnu 2022 v Jablonci nad Nisou. Brožuru si můžete stáhnout na turistickém portálu www.jablonec.com – zde.

Projekt byl podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020.

Registrační číslo projektu: ERN-1074.00-CZ-03.06.2021