Projekty realizované z dotačního programu pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury
Realizace projektů: 01.07.2021 - 31.12.2021

Název projektů:
1.Zpracování analýzy rizik a zabezpečení objektů příspěvkové organizace Kultura Jablonec,p.o., jako místa potenciálního napadení měkkého cíle
2.Zpracování Bezpečnostního plánu a Bezpečnostních procedur objektů příspěvkové organizace Kultura Jablonec,p.o., jako míst potenciálního napadení měkkého cíle“
3.„Nákup neinvestičních hmotných bezpečnostních prostředků pro zvýšení bezpečnosti objektů ve správě příspěvkové organizace Kultura Jablonec, p.o., jako míst potenciálního napadení měkkého cíle“

1.Zpracování analýzy rizik a zabezpečení objektu měkkého cíle ...
Výstupy projektu byly tyto písemné dokumenty: „Analýza rizik a zabezpečení objektů ve správě organizace Kultura Jablonec, příspěvkové organizace, jako míst potenciálního útoku na měkké cíle “a „Návrh opatření ke zvýšení úrovně ochrany objektů ve správě organizace Kultura Jablonec, příspěvkové organizace, jako míst potenciálního útoku na měkký cíl“. Projekt zahrnuje tyto objekty organizace: Eurocentrum, Kino Junior, Kino Radnice, Letní kino, Kostel sv. Anny, Dům Jany a Josefa V. Scheybalových.
Projekt sleduje naplnění těchto hlavních cílů:
a) posoudit stávající úroveň ochrany objektů, připravenosti provozovatele adekvátně reagovat na případný vznik mimořádné bezpečnostní situace, analyzovat panující rizika a definovat bezpečnostní priority,
b) navrhnout systém opatření k přiměřenému zvýšení úrovně ochrany a poskytnout tak správě objektů základ střednědobé koncepce zvýšení úrovně jeho ochrany a usnadnit tak alokaci nezbytných zdrojů a prostředků na realizaci.

2.Tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur ...
Výstupem projektu byly navazující dokumenty: „Bezpečnostní plány ochrany objektů ve správě příspěvkové organizace Kultura Jablonec,p.o.“ a „Bezpečnostní procedury ochrany měkkého cíle – objektů ve správě příspěvkové organizace Kultura Jablonec,p.o.“ . Projekt zahrnuje tyto objekty příspěvkové organizace Kultura Jablonec,p.o.: Eurocentrum, Kino Junior, Kino Radnice, Letní kino, Kostel sv. Anny, Dům Jany a Josefa V. Scheybalových.
Projekt sleduje naplnění těchto hlavních cílů:
a) s využitím provedené analýzy rizik a zabezpečení objektů ve správě příspěvkové organizace Kultura Jablonec,p.o. jako míst potenciálního napadení měkkého cíle, zpracovat bezpečnostní dokumentaci v rozsahu „Bezpečnostní plán“ a „Bezpečnostní procedury objektu“, které se stanou základními interními řídícími dokumenty správy příspěvkové organizace Kultura Jablonec,p.o.v oblasti ochrany větších uskupení osob (potenciálních měkkých cílů);
b) vybudovat základní interní normativní základnu pro stanovení rozsahu povinností a pravomocí na jednotlivých pracovních pozicích zaměstnanců příspěvkové organizace Kultura Jablonec,p.o. a správy jednotlivých objektů, optimalizovat postupy najímaného externího a dobrovolnického aktivu (relevantních zaměření projektu).

3.Nákup neinvestičních hmotných bezpečnostních prostředků ...
Výstupem projektu byl nákup těchto prostředků:
• Radiostanice Motorola SL1600 s příslušenstvím – 6 ks
• Nášlapné bariéry – 17 ks
Projekt sleduje naplnění těchto hlavních cílů:
a) zajištění ekonomicky výhodného spojení zaměstnanců příspěvkové organizace a pracovníků zajišťující ostrahu pří kulturních a společenských akcích.
b) zvýšení bezpečnosti jak návštěvníků akcí, tak účinkujících.

Vypracován byl dále jednoduchý leták pro návštěvníky objektů  se základními informacemi, jak se v jednotlivých případech ohrožení zachovat. Ke stažení zde