9. 12. 2021
Eurocentrum

Zdaňování příjmů ze závislé činnosti 2021/2022, roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění 2021

Seminář z cyklu DANĚ A ÚČETNICTVÍ 2021/2022
Číslo semináře: 2102
Lektor: Ing. H. Kytler

kombinovaně, tj. prezenční i distanční formou

· aktuální vzory tiskopisů k závislé činnosti
· daňové zvýhodnění na děti po skončení roku 2021 v ročním zúčtování záloh
· rozsudek Nejvyššího správního soudu Afs 155/2019-46 k problematice společně hospodařící domácnosti s dítětem v souvislosti s daňovým zvýhodněním a slevou za umístění dítěte
· daňový bonus na děti v roce 2022
· zvýšení slevy základní na poplatníka pro rok 2022
· nová sleva za zastavenou exekuci
· otázka peněžitého příspěvku na stravování zaměstnanců v praxi – stravenkový paušál
· sleva na dani za umístění dítěte
· sleva na manžela (manželku)
· nezdanitelné částky ze základu daně – dary, úroky z úvěrů, penzijní připojištění, soukromé životní pojištění
· zaměstnanci s povinností podat daňové přiznání za rok 2021
· zaměstnanci splňující podmínky pro provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění
· přeplatky a nedoplatky z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění
· příjmy ze závislé činnosti od daně osvobozené
· chyby při podávání vyúčtování k dani ze závislé činnosti a povinných příloh
· další aktuální informace k přednášené problematice

Kompletní informace k semináři a přihláška na webu: www.danevimjaknane.cz

Info a přihláška ke stažení v PDF

Počet účastníků prezenční formy je omezen na 30 a bude probíhat v malém sále Eurocentra Jablonec nad Nisou. Počet účastníků distanční formy není omezen. Pokyny pro přihlášení k online přenosu obdrží účastníci e-mailem po uhrazení vložného.

O aktuálních mimořádných opatřeních MZČR covid19 bude organizátor účastníky, kteří si vybrali prezenční formu, informovat 7 dní před konáním semináře.

Termín

čtvrtek 9. 12. 2021

  • do 8:45 prezence účastníků
  • 09:00–10:20 blok semináře
  • 10:20–10:40 přestávka, vysílání úvodní grafiky
  • 10:40–12:00 blok semináře, dotazy k 1. bloku
  • 12:00–12:40 přestávka na oběd, vysílání úvodní grafiky
  • 12:40 – KONEC blok semináře, nezodpovězené dotazy
Google kalendář
Událost na FB

Místo konání

Eurocentrum – Malý sál
Jiráskova 4898/9,
466 01 Jablonec nad Nisou

Pořadatel

C O M M E R C E   B A S E  s.r.o.
Josefa Hory 4115/27,  466 04 Jablonec nad Nisou
tel. 777 069 947
DIČ CZ44565704

Zpět na celý program