16. 2. 2022
Eurocentrum

Účetnictví podnikatelských subjektů

Seminář z cyklu DANĚ A ÚČETNICTVÍ 2021/2022
Číslo semináře: 2107
Lektor: Ing. I. Pilařová

kombinovaně, tj. prezenční i distanční formou

Závěrečný seminář tohoto běhu věnujeme tradičně účetnictví, které na řešených příkladech propojíme do daně z přidané hodnoty (například účtování v režimu OSS) a daně z příjmů. Zařadíme také nové Interpretace Národní účetní rady a aplikované příklady na jejich pochopení. Novinkou je účtování ukončení účasti společníka na společnosti. V procesu je také příprava nového zákona o účetnictví, pokud v době konání semináře budou známy bližší informace, budou do přednášky zařazeny.

Kompletní informace k semináři a přihláška na webu: www.danevimjaknane.cz

Info a přihláška ke stažení v PDF

Počet účastníků prezenční formy je omezen na 30 a bude probíhat v malém sále Eurocentra Jablonec nad Nisou. Počet účastníků distanční formy není omezen. Pokyny pro přihlášení k online přenosu obdrží účastníci e-mailem po uhrazení vložného.

O aktuálních mimořádných opatřeních MZČR covid19 bude organizátor účastníky, kteří si vybrali prezenční formu, informovat 7 dní před konáním semináře.

Termín

středa 16. 2. 2022

  • do 8:45 prezence účastníků
  • 09:00–10:20 blok semináře
  • 10:20–10:40 přestávka, vysílání úvodní grafiky
  • 10:40–12:00 blok semináře, dotazy k 1. bloku
  • 12:00–12:40 přestávka na oběd, vysílání úvodní grafiky
  • 12:40 – KONEC blok semináře, nezodpovězené dotazy
Google kalendář
Událost na FB

Místo konání

Eurocentrum – Malý sál
Jiráskova 4898/9,
466 01 Jablonec nad Nisou

Pořadatel

C O M M E R C E   B A S E  s.r.o.
Josefa Hory 4115/27,  466 04 Jablonec nad Nisou
tel. 777 069 947
DIČ CZ44565704

Zpět na celý program