13. 12. 2021
Eurocentrum

Účetní závěrka podnikatelských subjektů roku 2021

Seminář z cyklu DANĚ A ÚČETNICTVÍ 2021/2022
Číslo semináře: 2103
Lektor: Ing. I. Pilařová

kombinovaně, tj. prezenční i distanční formou

Roční účetní závěrka roku 2021 bude vykládána pro jednotlivé kategorie účetních jednotek s upozorněním na možné změny kategorie a následky s tím spojené. Seznámíme se s obsahem a rozsahem účetních výkazů pro jednotlivé kategorie a s dalšími částmi účetní závěrky, s obsahem výroční zprávy a se zveřejňovanými dokumenty ve sbírce listin. Dále si, jako každoročně, připomeneme závěrkové operace a návaznost prací na roční účetní závěrce na daňové problémy.

Vyložíme si problematiku inventarizací včetně vazby na DPH, nakládání s pohledávkami, zálohami a polhůtními závazky, kursové rozdíly ve vztahu k Interpretacím NÚR, rezervy, odloženou daň a další operace, které děláme zpravidla jednou ročně. Připomeneme účetní způsoby řešení finančních podpor, které se týkaly epidemie, budeme reagovat také na možné ohrožení trvání účetní jednotky tvorbou specifických rezerv a opravných položek. Probereme také pohyby na jiném výsledku hospodaření minulých let a opravy účetních chyb. Přednášku zakončíme možnostmi rozdělení zisku na podíly na zisku.

Kompletní informace k semináři a přihláška na webu: www.danevimjaknane.cz

Info a přihláška ke stažení v PDF

Počet účastníků prezenční formy je omezen na 30 a bude probíhat v malém sále Eurocentra Jablonec nad Nisou. Počet účastníků distanční formy není omezen. Pokyny pro přihlášení k online přenosu obdrží účastníci e-mailem po uhrazení vložného.

O aktuálních mimořádných opatřeních MZČR covid19 bude organizátor účastníky, kteří si vybrali prezenční formu, informovat 7 dní před konáním semináře.

Termín

pondělí 13. 12. 2021

  • do 8:45 prezence účastníků
  • 09:00–10:20 blok semináře
  • 10:20–10:40 přestávka, vysílání úvodní grafiky
  • 10:40–12:00 blok semináře, dotazy k 1. bloku
  • 12:00–12:40 přestávka na oběd, vysílání úvodní grafiky
  • 12:40 – KONEC blok semináře, nezodpovězené dotazy
Google kalendář
Událost na FB

Místo konání

Eurocentrum – Malý sál
Jiráskova 4898/9,
466 01 Jablonec nad Nisou

Pořadatel

C O M M E R C E   B A S E  s.r.o.
Josefa Hory 4115/27,  466 04 Jablonec nad Nisou
tel. 777 069 947
DIČ CZ44565704

Zpět na celý program