Senzační zprávy, jak se zpívaly a hrály

Projděte si výstavu, jež přibližuje prostřednictvím sbírky Josefa Scheybala historii kramářských písní. Interaktivní část vám nabízí možnost prozkoumat, jak by vypadaly aktuální události nebo pohádky ve formě kramářských písní.

Výstava mapuje historii kramářské písně a vychází z mimořádně hodnotné sbírky Josefa Scheybala staršího (1897-1967). Kramářské písničky, které doprovázely malované obrazy ilustrující v několika polích hlavní výjevy zpívaného příběhu, jsou tak trochu předchůdcem populárních komiksů.

Na patnácti informačních panelech se seznámíte:

  • s historií kramářské písně
  • se způsobem života potulných pěvců
  • příběhy samotných autorů písní
  • s různými typy kramářských písní podle témat a zaměření

Vše je doplněno trojrozměrnými exponáty, které jednotlivá témata a dobový kontext ilustrují.

Postavy kramářských písničkářů patří k městskému folkloru a na výstavě nechybí ukázka dobového oděvu.

Jak by asi vypadala nějaká aktuální událost či známá pohádka jako kramářská píseň? Zapojili jsme umělou inteligenci a hraví návštěvníci i z řad dětí si mohou užít zajímavou interaktivní část výstavy.

Více o historii kramářské písně: Už od dávných věků byly písně předváděné potulnými písničkáři jednou z důležitých forem šíření informací a zábavy. Historie potulných a žebravých zpěváků se psala několik set let, ze světa vymizeli až v první třetině 20. století. První vlnu rozmachu zaznamenal fenomén kramářských písní s vynálezem knihtisku a zlatým věkem kramářské písně se pak stalo 19. století. Díky zavedení povinné školní docházky se zvedl počet lidí, kteří si novinky v podobě vytištěných písní mohli přečíst a poptávka po senzačních novinkách za dva groše se zdála být nekonečná. A tak bychom pomocí písničkářských textů mohli sestavit dějiny celého 19. století.

Zajímavost: Syn Josefa Scheybala, Josef Václav Scheybal (1928-2001), sbírku studoval a díky silnému zájmu dalších badatelů také zpracoval do rozsáhlé studie vydané knižně pod názvem Senzace pěti století v kramářské písni. Reflektuje v ní krom významných historických událostí i písně mapující důležité nebo skandální příběhy našeho regionu.

Výstavu připravila Kultura Jablonec, p.o. ve spolupráci s Muzeem Českého ráje v Turnově, do jehož péče se, spolu s celou pozůstalostí rodiny Scheybalovy, sbírka kramářských tisků dostala jako jeden z jejích badatelsky nejvýznamnějších celků.

Vstup je možný i pro vozíčkáře nebo návštěvníky s kočárkem. V domě je výtah.

Výstava je realizována v rámci projektu „Mezinárodní folklorní festival Jablonec nad Nisou “ za finanční podpory Libereckého kraje.

Termín

13. června – 2. listopadu 2024

všední dny: 13–17 hodin (dopoledne po tel. dohodě +420 774 667 677)
soboty: 10–13 hodin

Místo konání

Dům Jany a Josefa V. Scheybalových (podkroví),
Kostelní 1/6, Jablonec nad Nisou

Informace

Turistické infocentrum
Kostelní 1/6, Jablonec nad Nisou
info@jablonec.com,
+420 774 667 677

Galerie