19. 1. 2022
Eurocentrum

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických

Seminář z cyklu DANĚ A ÚČETNICTVÍ 2021/2022
Číslo semináře: 2105
Lektor: Ing. I. Pilařová

kombinovaně, tj. prezenční i distanční formou

Obsahem již tradičního semináře bude seznámení se s formulářem přiznání daně z příjmu právnických osob s důrazem na propojení účetnictví a základu daně a s upozorněním na nejčastěji se vyskytující daňové chyby a problémy a to i v souvislosti se změnami zákona pro rok 2021.

Připomeneme si problémové oblasti, které je nutné v přiznání správně ošetřittvorba rezerv, tvorba opravných položek k pohledávkám i zásobám, daňové odpisy, osvobození dividend a podílů na zisku, odpisy pohledávek, podpory týkající se kompenzací následků epidemie.

Opětovně probereme vztah daně z příjmů k bezúplatným plněním, které jsou předmětem daně z příjmů a uplatnění odčitatelných položek od základu daně a slev na dani. Zvláštní pozornost budeme věnovat možnosti zpětného odpočtu daňové ztráty roku 2021 jako nového nástroje k optimalizaci daňových povinností na dani z příjmů.

Formulář daňového přiznání k dani z příjmů FO bude probrán zejména ve vztahu k daňové evidenci a paušálním výdajům. I tady zmíníme daňové následky kompenzačních podpor souvisejících s pandemií. Zařazena bude i problematika paušálního režimu a paušální daně, změna sazby daně a daňového zvýhodnění na vyživované děti.

Kompletní informace k semináři a přihláška na webu: www.danevimjaknane.cz

Info a přihláška ke stažení v PDF

Počet účastníků prezenční formy je omezen na 30 a bude probíhat v malém sále Eurocentra Jablonec nad Nisou. Počet účastníků distanční formy není omezen. Pokyny pro přihlášení k online přenosu obdrží účastníci e-mailem po uhrazení vložného.

O aktuálních mimořádných opatřeních MZČR covid19 bude organizátor účastníky, kteří si vybrali prezenční formu, informovat 7 dní před konáním semináře.

Termín

středa 19. 1. 2022

  • do 8:45 prezence účastníků
  • 09:00–10:20 blok semináře
  • 10:20–10:40 přestávka, vysílání úvodní grafiky
  • 10:40–12:00 blok semináře, dotazy k 1. bloku
  • 12:00–12:40 přestávka na oběd, vysílání úvodní grafiky
  • 12:40 – KONEC blok semináře, nezodpovězené dotazy
Google kalendář
Událost na FB

Místo konání

Eurocentrum – Malý sál
Jiráskova 4898/9,
466 01 Jablonec nad Nisou

Pořadatel

C O M M E R C E   B A S E  s.r.o.
Josefa Hory 4115/27,  466 04 Jablonec nad Nisou
tel. 777 069 947
DIČ CZ44565704

Zpět na celý program