3. 2. 2022
Eurocentrum

Daň z příjmů v podmínkách roku 2022

Seminář z cyklu DANĚ A ÚČETNICTVÍ 2021/2022
Číslo semináře: 2106
Lektor: Ing. I. Pilařová

kombinovaně, tj. prezenční i distanční formou

Zákon o dani z příjmů byl novelizován průběžně po celý rok 2021. Součástí výkladu bude mimo jiné také zpětné uplatnění daňové ztráty, dopad vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty, dopady změn limitů vzniku hmotného majetku, nakládání s nehmotným majetkem a technickým zhodnocením. Řada změn se týká také fyzických osob (změny v osvobození prodeje majetku, odpočty úroků z hypoték, daňové zvýhodnění na vyživované děti, atd.). Zopakujeme také různé druhy oznámení skutečností, ke kterým jsou fyzické osoby povinné.  Součástí semináře budou také aktuální stanoviska GFŘ, judikáty správních soudů a závěry Koordinačního výboru k dani z příjmů.

Kompletní informace k semináři a přihláška na webu: www.danevimjaknane.cz

Info a přihláška ke stažení v PDF

Počet účastníků prezenční formy je omezen na 30 a bude probíhat v malém sále Eurocentra Jablonec nad Nisou. Počet účastníků distanční formy není omezen. Pokyny pro přihlášení k online přenosu obdrží účastníci e-mailem po uhrazení vložného.

O aktuálních mimořádných opatřeních MZČR covid19 bude organizátor účastníky, kteří si vybrali prezenční formu, informovat 7 dní před konáním semináře.

Termín

čtvrtek 3. 2. 2022

  • do 8:45 prezence účastníků
  • 09:00–10:20 blok semináře
  • 10:20–10:40 přestávka, vysílání úvodní grafiky
  • 10:40–12:00 blok semináře, dotazy k 1. bloku
  • 12:00–12:40 přestávka na oběd, vysílání úvodní grafiky
  • 12:40 – KONEC blok semináře, nezodpovězené dotazy
Google kalendář
Událost na FB

Místo konání

Eurocentrum – Malý sál
Jiráskova 4898/9,
466 01 Jablonec nad Nisou

Pořadatel

C O M M E R C E   B A S E  s.r.o.
Josefa Hory 4115/27,  466 04 Jablonec nad Nisou
tel. 777 069 947
DIČ CZ44565704

Zpět na celý program