6. 1. 2022
Eurocentrum

Daň z přidané hodnoty v podmínkách roku 2022

Seminář z cyklu DANĚ A ÚČETNICTVÍ 2021/2022
Číslo semináře: 2104
Lektor: Ing. I. Pilařová

kombinovaně, tj. prezenční i distanční formou

Na dani z přidané hodnoty je stěžejní změnou implementace evropských předpisů, které se týkají prodeje zboží na dálku (e-shopy), dovozu zboží nízké hodnoty a zavedení režimu jednoho správního místa OSS. Novela DPH se však týká i „tuzemských“ plnění (zejména podmínky zrušení registrace k DPH a následky tohoto kroku). Součástí výkladu DPH bude i zopakování koeficientů, kterými se krátí nárok na odpočet DPH zejména na konci kalendářního roku.  Kromě přímých novel zákona se budeme také zabývat aktuálními výklady GFŘ a závěry Koordinačního výboru k DPH.

Kompletní informace k semináři a přihláška na webu: www.danevimjaknane.cz

Info a přihláška ke stažení v PDF

Počet účastníků prezenční formy je omezen na 30 a bude probíhat v malém sále Eurocentra Jablonec nad Nisou. Počet účastníků distanční formy není omezen. Pokyny pro přihlášení k online přenosu obdrží účastníci e-mailem po uhrazení vložného.

O aktuálních mimořádných opatřeních MZČR covid19 bude organizátor účastníky, kteří si vybrali prezenční formu, informovat 7 dní před konáním semináře.

Termín

čtvrtek 6. 1. 2022

  • do 8:45 prezence účastníků
  • 09:00–10:20 blok semináře
  • 10:20–10:40 přestávka, vysílání úvodní grafiky
  • 10:40–12:00 blok semináře, dotazy k 1. bloku
  • 12:00–12:40 přestávka na oběd, vysílání úvodní grafiky
  • 12:40 – KONEC blok semináře, nezodpovězené dotazy
Google kalendář
Událost na FB

Místo konání

Eurocentrum – Malý sál
Jiráskova 4898/9,
466 01 Jablonec nad Nisou

Pořadatel

C O M M E R C E   B A S E  s.r.o.
Josefa Hory 4115/27,  466 04 Jablonec nad Nisou
tel. 777 069 947
DIČ CZ44565704

Zpět na celý program