neděle 11. 2021
O první adventní neděli si pro vás Dům dětí a mládeže připravil tvořivé dílničky a vystoupení dětí z hudebních kroužků Vikýře. Vánočně laděné odpoledne můžete zakončit návštěvou Rozsvícení stromu před radnicí.

Akce se přesouvá z Eurocentra do OC Central!

Kontaktní osoba: A. Tauchmanová, e-mail: a.tauchmanova@vikyr.cz

www.vikyr.cz